Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

                                                      
কালিন্দী ইউনিয়ন ২০১১ - ২০১২ অর্থ বছরে বিধবা ভাতার তালিকা ঃ                                                        

উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, কেরানীগঞ্জ , ঢাকা ।                                                        

ক্রমিক নং      ভাতাভোগীর নাম         পিতার নাম           মাতার নাম         ¯^ামীর নাম      জন্ম তারিখ    বয়স    লিঙ্গ    ভাতা পরিশোধের বহি নং -    বাংক হিসাব নং-    ইউনিয়ন    ওয়ার্ড  নং-    গ্রাম / মহল­া    সর্ব শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ    গূহিত অর্থের পরিমান
১    ২    ৩    ৪    ৫    ৬    ৭    ৮    ৯    ১০    ১১    ১২    ১৩    ১৪    ১৫
৬৬৬    মমতাজ বেগম         সোনা ভানূ     সামসুল হক    ১/১০/১৯৪০    ৬৫    ০    ১৩৯৬    ৮৪৩৪    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৬৭    রাধা বর্মন         গ্রিস্ন প্রিয়া     ননী গোপাল    ৫/২/১৯৪৪    ৫৮    ০    ১৩৯২/১    ৮৪৩৫    কালিন্দী    ৭    ব্রামনকিত্ত্     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৬৮    রহিমা বেগম         আলি মন     মনির হোসেন     ৪/৫/১৯৪৪    ৪২    ০    ১৩২১    ৮৪৩৬    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৬৯    পেয়ারা বেগম         হালিমা    ইদ্রিস মিয়া     ৮/৯/১৯৩৯    ৭৩    ০    ২৮৮    ৮৪৩৭    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭০    ল¶ি সরকার         সিদ্দেশী     সুনিল     ৫/৮/১৯৪০    ৭২    ০    ১৩৪৭    ৮৪৩৮    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭১    গঙ্গারানী         কাঞ্চনমালা    বকুল     ৮/১১/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৩১    ৮৪৩৯    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭২    ফিরোজা         ফজিলা    আফজাল     ৫/২/১৯৪৩    ৬৯    ০    ২৭৮    ৮৪৪০    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭৩    দূর্গরানী         মহামায়া    রামজন্দ্র     ৪/৩/১৯৪০    ৭২    ০    ৫৭    ৮৪৪১    কালিন্দী    ৮    মতিলাল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭৪    হোসেন বানু         সুয়া    কামাল উদ্দীন     ৩/২/১৯৪২    ৬৭    ০    ১৩৩২    ৮৪৪২    কালিন্দী    ৩    ভাংগা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭৫    হোসেন বানু         ফয়জন    আ; ফালান     ৪/২/১৯৪২    ৭০    ০    ৩০৭    ৮৪৪৩    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭৬    ল¶ি সরকার         জগদদাসী    রামজন্দ্র     ৫/৩/১৯৪০    ৭২    ০    ১৩৭৪/১    ৮৪৪৪    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭৭    রীনা রানী         লাবন্যরানী    বান্দুক দাস     ২/৩/১৯৩৮    ৬৯    ০    ১৩৯১    ৮৪৪৫    কালিন্দী    ৭    ব্রামনকিত্তা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭৮    সমনুস শিরানী         দুগ্ধা রানী    রাহেবর     ৪/৮/১৯৩৮    ৭৪    ০    ১৩৫৭    ৮৪৪৬    কালিন্দী    ৭    ব্রামনকিত্তা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৭৯    কুলসুম         সাফিয়া    সাহাদ্নি     ৮/৩/১৯৪৪    ৬৮    ০    ৫৭১    ৮৪৪৭    কালিন্দী    ৭    পঠক জোড়     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮০    লতিফা         আম্বিয়া    রশিদ     ৩/২/১৯৩৯    ৭৩    ০    ১৩৪৫    ৮৪৪৮    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮১    বেদনা         তমিলা    সা: গনি     ২/৪/১৯৪৪    ৬৮    ০    ২৭৪    ৮৪৪৯    কালিন্দী    ১    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮২    সাজদো         সুমকি    শরীফ     ৫/৭/১৯৪৪    ৬৮    ০    ৫৭২    ৮৪৫০    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮৩    আসিয়া         হোসনে আরা     কলেক     ৩/৫/১৯৪৩    ৬৯    ০    ১৯৮২    ৮৪৫১    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮৪    নবীজা         পরিবানু    ডেঙ্গুমিয়া     ৪/২/১৯৪১    ৭১    ০    ২৯৪    ৮৪৫২    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮৫    মহা সারা         সূর্য বর্মন    বাননদ্্র     ১/৭/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৫৯/১    ৮৪৫৩    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮৬    নমুনাসুর         গুলমানারা     গোলাপ হক     ২/৮/১৯৪১    ৭১    ০    ১৩২৩    ৮৪৫৪    কালিন্দী    ১    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮৭    ফালমা         ফাতেমা    চুন্নমিয়া     ৩/৪/১৯৪৪    ৬৮    ০    ২৭২    ৮৪৫৫    কালিন্দী    ১    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮৮    মেহের বানু         আশুরা    শাহাদাত     ৩/৩/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৮৬    ৮৪৫৬    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৮৯    কুলসুম         জবেদা    জয়দেব     ২/৫/১৯৩৫    ৭৭    ০    ১৩৬৬    ৮৪৫৭    কালিন্দী    ১    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯০    আনোয়ারা         সুবুরা     জলিল     ৪/৫/১৯৩৫    ৭৭    ০    ১৩৭৯    ৮৪৫৮    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯১    জয়জুন নেসা         হাসিনা    ফকির চান     ৩/৫/১৯৩৭    ৭৫    ০    ২৯৮    ৮৪৫৯    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯২    কহিনুর         নুর বেগম    নবী উল­াহ    ৪/৭/১৯৪৭    ৬৫    ০    ২৭১    ৮৪৬০    কালিন্দী    ১    প:চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯৩    পার“ল         জমুনা    লফন চেšধুরী     ২/৮/১৯৩৯    ৭৩    ০    ১৩৬৮    ৮৪৬১    কালিন্দী    ২    গোপপাড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯৪    বেবী        তাজ বেগম    শাহাদাত     ৬/৩/১৯৩৯    ৭৩    ০    ২৯৮    ৮৪৬২    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯৫    সুলতানা         ইসলাম বিবি    রাজীব     ২/৬/১৯৪৩    ৬৭    ০    ১৩৫৮    ৮৪৬৩    কালিন্দী    ৭    ব্রামনকিত্তা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯৬    সাহেরা         সালেহা    সানাইল­া     ৩/৩/১৯৪৫    ৬৫    ০    ১৩৪৮    ৮৪৬৪    কালিন্দী    ৬    নেকবোধ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯৭    তারা বানু         সোম নেহার     শুকুর আলী     ৪/৫/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৪৬    ৮৪৬৫    কালিন্দী    ৭    পটক জোড়     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯৮    অৎুফা         চান বানু    বাহের     ৩/৭/১৯৪৬    ৬৬    ০    ৩০৪/১    ৮৪৬৬    কালিন্দী    ৬    নেকরোকবাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৬৯৯    সাবিহা         রাহিমা    বাহেমা     ৪/২/১৯৪৪    ৬৮    ০    ৫৭৪    ৮৪৬৭    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০০    দূগী রানী         ললিতা    ললিতা     ২/৩/১৯৪৬    ৬৬    ০    ১৯৮১    ৮৪৬৮    কালিন্দী    ৯    সাইচার চর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০১    চিত্র রানী         দয়াল দাসী    দষ্টি ধর     ৫/২/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৬৪    ৮৪৬৯    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০২    প্রমিলা         সাধনা    নারায়ন     ২/৫/১৯৪৬    ৬৬    ০    ১৩৬৩    ৮৪৭০    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০৩    ফাতেমা         জয়মন    নুর হোসেন     ৩/৫/১৯৪৫    ৬৭    ০    ৫৭৩    ৮৪৭১    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০৪    মঞ্জুরী         হীরামতি    প্রেসনাদ     ৩/৬/১৯৪৫    ৬৭    ০    ২৯৫    ৮৪৭২    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০৫    শ্যামল        বাসনা    অনীনা     ৫/১/১৯৩৯    ৭৩    ০    ১৩৭৭    ৮৪৭৩    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০৬    রোকেয়া         অরম জান    মাসুদ্দিন     ১২/১১/১৯৩৪    ৭৮    ০    ২৭৮    ৮৪৭৪    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০৭    ফিরোজা         পিয়ারা    ওয়াজেদ     ৪/৫/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৩৭    ৮৪৭৫    কালিন্দী    ৪    বরিশুন      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০৮    জোবেদা         মরিয়াম    পাচ্চু মিয়া     ৩/২/১৯৪৬    ৬৬    ০    ২৯১    ৮৪৭৬    কালিন্দী    ৫    প:বড়িশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭০৯    রাশেদা         সাবানী    ফকির চান     ১১/১১/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩২৯    ৮৪৭৭    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১০    আশালতা         বুরদাসী     সুনিল     ১৫/১০/১৯৩৯    ৭৩    ০    ৩০১    ৮৪৭৮    কালিন্দী    ৮    গাতা বাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১১    সুভা রানী         চার“ বালা    রাম চরণ     ৫/৩/১৯৩৬    ৭৬    ০    ৩০৫    ৮৪৭৯    কালিন্দী    ৮    গদাবাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১২    মোহান মানলা         দা¹া রানী    সম্মু     ২/৫/১৯৪৩    ৬৯    ০    ১৩৬২    ৮৪৮০    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১৩    হরি রানী         গোলাপী    রানী বলব     ১০/১২/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৬৪    ৮৪৮১    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১৪    আশারাফরন         তাহার“ন    সিদ্দিক     ৩/৭/১৯৪৪    ৬৮    ০    ৫৬৯    ৮৪৮২    কালিন্দী    ৫    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১৫    নুর জাহান         ফাতেমা    বাচ্চু মিয়া     ২/১২/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৮৭    ৮৪৮৩    কালিন্দী    ৫    বরিশুন      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১৬    মিনা রানী         গোলাপী    সুরেশ     ১৫/১১/১৯৪৪    ৬৮    ০    ৫৭৫    ৮৪৮৪    কালিন্দী    ৬    বরিশুন      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১৭    মাসুদা         সোনাবান    আ: রফ    ২০/১১/১৯৩৭    ৭৫    ০    ১৩৩০/১    ৮৪৮৫    কালিন্দী    ৩    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১৮    পূর্ণ ল¶ী        মতিববাড়ৈ    রামচন্দ্র     ১১/১১/১৯৬৪    ৬৬    ০    ১৩৩৩    ৮৪৮৬    কালিন্দী    ৯    বাংলানগর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭১৯    সাহানা         মাখন বিবি    নিজাম     ৯/৪/১৯৪২    ৭০    ০    ৩০৩    ৮৪৮৭    কালিন্দী    ৭    খাগাইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২০    অজূদা         মমিনা    আবু হোসেন     ৫/৫/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৭৯    ৮৪৮৮    কালিন্দী    ৬    পোটকজুড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২১    হেনা         জাহানারা    ইসহাক    ১১/১০/১৯৪২    ৭০    ০    ২৯৭    ৮৪৮৯    কালিন্দী    ৫    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২২    বিন্দু রানী         জয়তারা    মালয়     ২/৫/১৯৪৫    ৬৭    ০    ৫৫১    ৮৪৯০    কালিন্দী    ৮    বরিশুন      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২৩    বগ পতী        সেমলী     নিবোদ চান     ৪/২/১৯৪২    ৭০    ০    ৩০৬    ৮৪৯১    কালিন্দী    ৮    ব্রামনকিত্তা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২৪    কিয়ারা         হুনুফা    ইফসুফ     ১১/২/১৯৪০    ৭২    ০    ৩০৯    ৮৪৯২    কালিন্দী    ৮    ব্রামনকিত্তা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২৫    আয়েশা         গুলবানু    জব্বব     ৭/৩/১৯৪৩    ৬৯    ০    ১৩৫২    ৮৪৯৩    কালিন্দী    ৮    ্রব্রামনকিত্তা      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২৬    লতুফা         ইবু বেগম    বদিও     ৫/৮/১৯৩৩    ৭৯    ০    ৩০২    ৮৪৯৪    কালিন্দী    ৪    ব্রামনকিত্ত্া     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২৭    ফরিদা         ফির“জা    মনির হোসেন     ২/১২/১৯৩০    ৮২    ০    ১৩৮৯    ৮৪৯৫    কালিন্দী    ৯    বরিশুন      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২৮    ঝর্ণা রানী         জয় সোনা    শ্যামল     ৮/৫/১৯২৯    ৮৩    ০    ১৩৮৩    ৮৪৯৬    কালিন্দী    ৪    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭২৯    পার“ল         লতিকা    অৎুন     ৩/৫/১৯৪৬    ৬৬    ০    ৩১৪/১    ৮৪৯৭    কালিন্দী    ৪    বরিশুন      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩০    বাসনা         রেনু    মদক বর্মন     ৮/২/১৯৪৫    ৬৭    ০    ৩১৫/১    ৮৪৯৮    কালিন্দী    ৪    বরিশুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩১    ঝুনু রানী         মহনা    বাসী             ০    ১৩৩৪/১    ৮৪৯৯    কালিন্দী    ৪    বরিশুর         
৭৩২    পার“ল        কমলা    রাজু     ৫/৩/১৯৩৯    ৭৩    ০    ২৭৩/১    ৮৫০০    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩৩    মনি বর্মন         কমলা    বকুল     ৫/৮/১৯৪৬    ৬৬    ০    ১৩২৮/১    ৮৫০১    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩৪    মদিনা         আশ্রাফান    বাবুল     ৯/১/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৮৮    ৮৫০২    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩৫    নাহার         জিন্নাত    আমজাদ     ৩/৯/১৯৩৯    ৭৩    ০    ১৩৪২    ৮৫০৩    কালিন্দী    ৪    মুললিমাবাদ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩৬    রানু         ফাতেমা    সমর     ৪/১১/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৭২    ৮৫০৪    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩৭    হসাহাজাদি         সাহারা    আবু হোসেন     ৬/৫/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৮৫    ৮৫০৫    কালিন্দী    ৩    গোপপাড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩৮    মনোয়ারা         ফির“জা    ইসহাক     ৫/২/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৫০/১    ৮৫০৬    কালিন্দী    ৬    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৩৯    মনজুড়া         হামিদা    আলী     ৫/৩/১৯৪৫    ৬৭    ০    ২৮১    ৮৫০৭    কালিন্দী    ৩    বাগন      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪০    বিসাকা         রিতা রানী    দসরত     ৭/১১/১৯৩৫    ৭৭    ০    ১৩৭৫    ৮৫০৮    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪১    নিলুফা         রাশিদা    সামসিুদ্দন     ১৫/০৪/১৯৩৮    ৭৪    ০    ২৭৫    ৮৫০৯    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪২    লুৎফর নাহার         রাশেদা    আজিজ    ২০/০৬/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৫৩    ৮৫১০    কালিন্দী    ৭    পটুজোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪৩    আয়না বেগম         সায়মা    করিম     ৭/৯/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৯০    ৮৫১১    কালিন্দী    ৭    পটুজোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪৪    আলোয়া         আতিকুল নেসা    আক্তার“ল     ১৪/১১/১৯৪৩    ৬৯    ০    ৫৭০    ৮৫১২    কালিন্দী    ৮    বা¶মনকিতা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪৫    মাসুমা         আসিয়া    মাসুদ     ৯/১২/১৯৪৪    ৬৬    ০    ১৩৮১    ৮৫১৩    কালিন্দী    ৮    বা¶মনকিতা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪৬    রোকেয়া         আয়শা    আয়েশা     ১৩/০৯/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৭৩    ৮৫১৪    কালিন্দী    ৮    বা¶মনকিতা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪৭    আনোয়ারা         কহিনুর    সাখাওয়াত     ১/১২/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৭৬    ৮৫১৫    কালিন্দী    ৬    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪৮    রাশেদা         রওশনারা    কাদের     ১২/৪/১৯৩০    ৮২    ০    ১৩৮৪    ৮৫১৬    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৪৯    নুর জাহান         আলেয়া    আফজাল     ৩/২/১৯৩৯    ৭৩    ০    ৩০০    ৮৫১৭    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫০    জুলেখা         লালবানু    আজিজ    ১২/১১/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩২৪    ৮৫১৮    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫১    রেহানা         হোসেন বানু    ইয়াব হোসেন     ৯/৬/১৯৪৫    ৬৭    ০    ২৮৫    ৮৫১৯    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫২    আনোয়ারা         সাজেদা    নুর হোসেন     ২৫/০৯/১৯৩৫    ৭৭    ০    ১৩৪৩    ৮৫২০    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫৩    তারা বানু        ময়না    জলিল মোল­া     ৯/১১/১৯৪১    ৭১    ০    ১৩৪৪    ৮৫২১    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫৪    রেনু         আমিনুন নেসা    কালু মিয়া    ২০/১১/১৯৪৫    ৬৭    ০    ৭৩৯    ৮৫২২    কালিন্দী    ১    বড়হানিবাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫৫    সাহানা         বিলকিস    আহাম্মদ হোসেন     ৩/১২/১৯৩৫    ৭৭    ০    ২৭৬    ৮৫২৩    কালিন্দী    ১    বড়হানিবাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫৬    শ্যামলা         ঠাকুর দাসী     জগনানাহা     ৮/৩/১৯৩৯    ৭৩    ০    ১৩২৭    ৮৫২৪    কালিন্দী    ১    বোরহানী বাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫৭    জাহেদা         নাসিমা    জয়োর     ২/১২/১৯৩৭    ৭৫    ০    ১৩২৬    ৮৫২৫    কালিন্দী    ১    বড়হানিবাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫৮    ফাতেমা         রহিমা    আহাদু     ১১/৫/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৬৯    ৮৫২৬    কালিন্দী    ১    বড়হানিবাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৫৯    শরিফুন         নাহার    সাচ্চু মিয়া     ৬/৯/১৯৪৫    ৬৭    ০    ২৯৩    ৮৫২৭    কালিন্দী    ১    বড়হানিবাগ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬০    এশর“ন         সমের“ন    ফকির চান     ১২/৪/১৯৩২    ৮০    ০    ২৮৯    ৮৫২৮    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬১    লাকী         সাহানাজ    আলমগীর     ৯/৫/১৯৩৯    ৭৩    ০    ৫৭৬/১    ৮৫২৯    কালিন্দী    ৬    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬২    সুফিয়া         আমেনা    রমিজউদ্দিন     ১২/৪/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩২২    ৮৫৩০    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬৩    বগ পতী        অঞ্চলনা    গনেশ     ৬/১২/১৯৩৫    ৭৭    ০    ১৩৬০    ৮৫৩১    কালিন্দী    ৮    বা¶মনকিতা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬৪    বাবভিন         র“কসানা    ফজলুল     ১১/৯/১৯৩৩    ৭৯    ০    ১৯৮০    ৮৫৩২    কালিন্দী    ৬    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬৫    আম্বিয়া         সমনেহার    আলি হোসেন    ৯/১২/১৯৩২    ৮০    ০    ২৯২    ৮৫৩৩    কালিন্দী    ৪    মুললিমাবাদ      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬৬    গীতা রানী         হরিমালা    জগন্নাত    ১০/৩/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৯৫    ৮৫৩৪    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬৭    সায়মা         হেলেনা    মানব     ৫/১২/১৯৩৭    ৭৫    ০    ১৩৩৫    ৮৫৩৫    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬৮    আশালতা         গেনদা    ফটিক চান     ৪/৮/১৯৪৬    ৬৬    ০    ১৩৯৪    ৮৫৩৬    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৬৯    দিলারা         ফাহেমা    অলি     ১১/৭/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৩৯    ৮৫৩৭    কালিন্দী    ৫    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭০    মিনু রানী         বেনদা    অনেসা     ৯/১২/১৯৪৫    ৬৭    ০    ২৮৩    ৮৫৩৮    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭১    ল¶ীরানী         সাধনা    নিখিল     ৬/৮/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৭০    ৮৫৩৯    কালিন্দী    ৩    ভাংগা     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭২    রাজু বালা         গাজা রানী    হরিপদ     ৯/৫/১৯৪৬    ৬৬    ০    ১৩৮২    ৮৫৪০    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭৩    রাহেলা         শারীকুনেসা     ইদু মিয়া     ৮/১২/১৯৪৬    ৬৬    ০    ২৯৯    ৮৫৪১    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭৪    সায়মা         লুৎফর নেসা     দিদার     ৪/৭/১৯৪৬    ৬৬    ০    ২৮২    ৮৫৪২    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭৫    গভ্যারানী         মায়া রানী    নরউত্তম     ১১/২/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৬১    ৮৫৪৩    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭৬    হসাহানা         আলেফা    আ: রফ    ২/৪/১৯৪৬    ৬৬    ০    ১৩৪৮    ৮৫৪৪    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭৭    মাসুদা         মতিনেসা    আ: মতিন     ৭/১১/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৪০    ৮৫৪৫    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭৮    ফাতেমা         রহিমা    হালিম     ২১/০৭/১৯৪২    ৭০    ০    ৫৭৭    ৮৫৪৬    কালিন্দী    ৪    কালিন্দী     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৭৯    নারগসি         নাজমা    আসরাফ     ৪/১২/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৫১    ৮৫৪৭    কালিন্দী    ৭    পটকজোড়     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮০    তার“না         বাসারা    আক্তার     ২০/১০১৯৪৭    ৬৬    ০    ১৩৯৩    ৮৫৪৮    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮১    সালেহা         মরিয়ম    আজহার     ৩/৩/১৯৪৬    ৬৬    ০    ৩১৩    ৮৫৪৯    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮২    সালেহা বেগম         বেগম    ওয়াজ উদ্দিন     ২/৩/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৪৯    ৮৫৫০    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮৩    হাজেরা         ফতেজা    মতিউর     ১১/৫/১৯৩০    ৮২    ০    ১৩২৫    ৮৫৫১    কালিন্দী    ২    চড়াইল      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮৪    সালমা         রেনু    ফায়জুর     ৩/৩/১৯৪৬    ৬৬    ০    ২৯৬    ৮৫৫২    কালিন্দী    ৭    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮৫    অজুফা         জবেদা    জবেদা     ৯/১২/১৯৪৪    ৬৮    ০    ১৩৭১/১    ৮৫৫৩    কালিন্দী    ৪    বড়িসুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮৬    হাসিনা বেগম         আলেফা    সুমন    ১২/১০/১৯৮৩    ৮০    ০    ২৭৯/১    ৮৫৫৪    কালিন্দী    ৭    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮৭    শাহারা বেগম         আনুয়ারা    আ: গফুর    ২/২/১৯৪৮    ৮৮    ০    ২৮০/১    ৮৫৫৫    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮৮    রিনা বর্মন        সিতা বর্মন    র“ব্বান বর্মন    ৫/১০/১৯৪৮    ৭২    ০    ২৮৪/১    ৮৫৫৬    কালিন্দী    ৪    বরিসুর     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৮৯    কহিনুর        সেলিনা    শাজাহান    ২০/১০/৭৭    ৭৭    ০    ২৮৬/১    ৮৫৫৭    কালিন্দী    ৭    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯০    সেলিনা         মনিকা    সোহেল    ৫/৬/১৯৮২    ৭৩    ০    ২৮৭/১    ৮৫৫৮    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯১    কুলসুম         বিলকিস    লাল চান    ২/৭/১৯৮৫    ৬৫    ০    ২৯০/১    ৮৫৫৯    কালিন্দী    ৭    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯২    নিলুফা         ঝুমা    আফসার    ২১/৭/৮৩    ৬৭    ০    ৩০৮/১    ৮৫৬০    কালিন্দী    ৫    মাদারীপুর      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯৩    জাহেদা         সমিলা    রাজ্জাক    ১০/১০/১৯৮২    ৬৮    ০    ৩১০/১    ৮৫৬১    কালিন্দী    ৭    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯৪    নুপুর বেগম        নিশি    হালিম     ৫/১/১৯৯৩    ৮২    ০    ৩১১/১    ৮৫৬২    কালিন্দী    ৫    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯৫    সিমা বেগম         সিনথিয়া    আবুল    ৫/৫/১৯৮৩    ৬৭    ০    ১৩৩৬/১    ৮৫৬৩    কালিন্দী    ৭    নেকরোজবাগ     ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯৬    রাবেয়া         জাহানারা    মনির হোসেন     ১০/৪/১৯৪২    ৭০    ০    ১৩৪৫/১    ৮৫৬৪    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯৭    নয়নতারা        সোনা তারা     সাজু    ৯/১২/১৯৩৭    ৭৫    ০    ১৩৫৪/১    ৮৫৬৫    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০
৭৯৮    সাহানুর        অজুফা     কাশেম    ১১/৪/১৯৪৫    ৬৭    ০    ১৩৫৫/১    ৮৫৬৬    কালিন্দী    ৯    খোলামোড়া      ৩০-০৯-১২    ৯০০